BESØK OSS PÅ VÅR BUTIKK PÅ FINN.NO

finn logo
bil med hestehenger

Hestehenger etter ditt behov

 • Husk 3 års kontrollen. Alle hestehengere må vises på biltilsynet for godkjenning. Vi påtar oss reparasjoner og service på din hestehenger av alle kurrante merker.
 • Vi kan tilby våre kunder gode produkter og ønsker at du som vår kunde skal være fornøyd. Våre hestetransporter er derfor laget slik at vi kan sikre god komfort for hesten din.
 • Samtidig har vi gjort alle forhåndsregler for at vi kan levere deg en hestehenger som er av høy kvalitet når det gjelder deg og dine dyrs sikkerhet. Vi anbefaler at du foretar service på din hestehenger minst en gang i året.

Ta en titt på våre hestetilhengere og ring oss gjerne for et tilbud.

Krav til transporten

Bestemmelser om transport av dyr er gitt i to forskrifter under Dyrevelferdsloven. 

Forskrift om transport av levende dyr
Bestemmelser om transport av hest er fastsatt i forskrifter for levende dyr, som er hjemlet i dyrevernloven. Forskriften er under stadig oppdatering blant annet som følge av EØS-avtalen. Mattilsynet er håndhevende myndighet. Dette er en omfattende forskrift, og den omhandler ulike sider ved transportering av dyr generelt og hest spesielt.

§ 21 Godkjenning av transportmiddel for veitransport
I denne paragrafen kan du lese at en hestehenger eller hestetransporten skal være godkjent av Statens vegvesen etter de krav som er angitt spesielt for hestetransporter. Typegodkjente transportmidler skal
framstilles for kontroll hos Statens vegvesens regionveikontor. Godkjenning gis for inntil tre år om gangen og kontrollen skal anmerkes i vognkortet. Transportmidlet skal være merket med «DYRETRANSPORT» eller «HESTETRANSPORT».

Forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter
Denne forskriften blir også kalt Transportforordningen, og fastsetter en rekke minimumskrav til dyrevelferd som alle EØS-land må overholde.

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven gir generelle regler for selve bilen og transportmiddelet. Du har plikt til å sette deg inn i lovene og forskriftene og følge disse.

Her følger noen viktige punkter:

 • Transportmiddelet må være tilpasset transport av hest, og hesten må være beskyttet mot kulde og varme, og mot å skade seg. God ventilasjon er viktig.
 • Transportmiddelet må være tydelig merket med for eksempel ”Dyretransport” eller ”Hestetransport” for å angi at det kan inneholde levende dyr.
 • Gulvet i transporten skal være helt og ikke glatt og det skal benyttes strø.
 • Ved næringsmessig transport må sjåføren ha eget kompetansebevis. Ved næringsmessig transport der reisen varer mer enn åtte timer, gjelder ekstra krav til transportmiddelet, til fôring og vanning og til
  pauser.
 • Hesten må få mulighet til å drikke med jevne mellomrom.
 • Høydrektige hopper og nyfødte føll skal ikke transporteres innenfor 35 dager før/etter følling.

Før hver eneste tur må du kontrollere at transportens bremser og lys virker som de skal. Er bilen lovlig for hengeren du benytter? Sammenlign hengerens vekt med bilens vognkort, der finner du hvor stor vekt bilen har lov til å trekke. Hvis du ikke følger lovene og trekker en for tung henger, kan det bli både farlig og dyrt.

Kilde: Rytter.no